...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދިގުތޮޅި
ނ.
ތަރުކާރީގެ ބާވަތެއް މިއީވެލެއްގައިއަޅާ ފެހިކޮށް ދިގުކޮށް ހުންނަ ތޮޅިއެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބުޅިކޫޑުހޯފު . ކަށިނޫތޮޅި . ކުރެހިތޮޅި . ތުނބުތޭޅި . ތުންތެޅި . ތުބުދިގިތެޅި . ތުބުތެޅި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ