...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދިގުލާރި
ައި އިމްޕޯޓުކުރި ރިހި ނަރު ލާރި ނުވަތަ ރިހި ބުޅި ލާރިއެވެ.
މިއީ ފާރިސްކަރައިގައި ޖަހައިގެން ބޭނުންކުރި ފައިސާއެއްކަމަށް ނުބެވެއެވެ.
މިލާރި އުފައްދަވާ ބޭނުން ކުރައްވަން ފެއްޓެވީ އައްސުލްޠާނުް މުޙޙޙަންމަދު ތަކުރުފާނުލް އަޢްޡަމު، ސިރީސަވާދީތަ މަހާރަދުންނެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ވާރުއޮޑީމީހުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ