...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދިގުސުފުރާ
ނ.
ކާންހެދުމަށްޓަކައި ދިގުމޭޒެއް ނުވަތަ ބޮޑު އަށްޓެއްގެ އެއްކޮޅުން އަނެއްކޮޅަށް ފަތުރައިފައި އޮންނަފޮތިގަނޑު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ދިގުސުފުރާގެކޮޅުގައި ނުއިށީންނާށެވެ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ