...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދިގުސުފުރާގެކޮޅުގައި ނުއިށީންނާށެވެ
"ދިގުސުފުރާގެކޮޅުގައި ނުއިށީންނާށެވެ..
(ހަރުބަހެއް) ކެއުމުގެ މަޖިލީހެއްގައި ދިގު ސުފުރާއެއްގައި ތަށިތައް އަތުރާފައި ހުންނައިރު ކޮޅުގައި އިށީނުމުން ގިނަތަށިތަށްޓަށް އަތްނުފޯރާނެތީ ބުނެއުޅޭ ބަހެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ދިގުސުފުރާގެކޮޅުގައި ނުއިށީންނާށެވެ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ