...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދިގެ
ނއ.
ދިގު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަތަރުހިތި . ހަތާ . ހިއްޗަށްވަޑައިގަތުން . ހިމަބޯދު . ހިތިވިލޭރޭ . ހިތީބޯޓް . ހިޔަނިފުޅު . ހުށިގެނޑި . ހުއްބުކޭން . ނަހަމަ . ނަކަލުކުރުން . ނަސޭހަތްތެރި . ނަސޭހަތްތެރިކަން . ނަސޭހަތްތެރިވުން . ނާށިލުން . ނާބަ . ނާސިމަޅު . ނާޗާރުވުން . ނިއާމަ . ނިފާސް . ނިޔާމަ . ނުފިރުކެވެނިސް ދުވަން ނޫޅޭށެވެ. . ނޫންކަމަށްހެދުން . ނެތްވަރުދެއްކުން . ނެގުން . ރަމަންނެގުން . ރަސް . ރާޅުބާނި . ރޯނުއެދުރު . ރޯނުއެދުރުވުން . ބަނޑުކެކުން . ބަނޑުގުގުރުން . ބަންޑާރަބަދިގެކޮޅު . ބަދިގަނޑު . ބަދިގެކޮޅު . ބަދިގެޔަށްދިޔުން . ބަދިގޭމީހުން . ބަލާބަލަ . ބަލިފޫޅު . ބަޑިބެރު . ބާކޮޅު . ބާދަނޑި އެޑުން . ބޮނޑު . ބޮޑުބަދިގެ . ބޮޑުބަދިގެއަށް ކާޅުވަނުން . ބޮޑުތަދު . ބޮޑުޢީދު . ކަހަނބުޖެހުން . ކަންޒުހެދުން . ކައްކާބަދިގެ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ