...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދިޔަހަރު
ނ.
ދިޔަގަނޑު ކޮޅުކޮޅަށް ދިޔަނުދޭން ކޮށިފިލާވައްގަނޑުގައި ޖަހާފިލާކޮޅު.
ނުވަތަ އަގުލި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ވަކަހަރުޖެހުން . ވަކުބުޑު . ދިހާރު . ދޭހަރާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ