...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދިޔަހިއްކުން
މ.
އޮޑިދޯނިފަހަރާއި، ވެޔޮވަޅުފަދަ ތަންތަނުން ފެންގަނޑުހުސްކޮށްލުމަށް ނުވަތަ މަދުކޮށްލުމަށް ފެންނެގުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ދިއަހިއްކުން . ދެއަހިއްކުން . ގަމަތެކެހުން . ގަމަތެއޮޑުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ