...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދިޔައި
(ޏ..) ދިޔާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނަމަ . ކަރެވިޔާއްދަ . ކޫސް . އަޑުފެޅުން . އާމީން . އިއްތިފާގު . އުޅުނބުޖެހުން . އެއްފިނދުންގުއިރުން . އެއްގަމުއަރުމާޒު . އެމުނުން . ވައިގުގޫކަފަގަނޑު . ވައްޖެހުން . މަހާނަދޮށަށްދާމީހާ . ފެންފުށްޓަށް މަހާނަގާ ވިއްކުން . ދިޔަދިނުން . ގެވާލި . ސުރުކާހުތް . ޖޫސް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ