...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދިޔައެރުން
މ.
(1) އޮޑިދޯނި ފަހަރުގެ ބަނޑުފިލައިގެ ތަނަކަށް ލިބޭ ގެއްލުމަކުން އާދަޔާ ޚިލާފަށް ލޮނުއެރުން.
(2) އޮޑިދޯނި ފަހަރު ދަތުރުކޮށްފައިދާއިރު މަތިކަން މަތިން އެތެރެއަށް ލޮނުއެޅުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ދިޔަވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ