...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދިޔަވަރަށްބެލުން
މ.
އެކަމަކަށް ބޭނުންވާވަރަށް ދިޔަވަރުފޫދެންދެން ނުވަތަ ހިކެންދެން ބަލަބަލައި ތިބުން.
މިސާލު:
މިއަދު އޮޑި ބާލާނީ ދިޔަވަަރަށް ބަލައިގެންނެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ