...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދިޔަވަރުއެޅުން
މ.
އެއްޗެހި ކައްކާއިރު ހެޔޮވަރުވާ ވަރަށް ފެން ނުވަތަ ފެންކިރު އެޅުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ދިޔަހެޔޮވަރުކުރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ