...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދިޔަވުން
މ.
ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދެއްގެ ފެނުގެ އަޑީގައި ހުންނަބައިގެ ތަނަކަށް ލިބޭ ގެއްލުމެއްގެ ސަބަބުން އެތެރެއަށް ދިޔައެރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ދިއަވުން . ދެއަވުން . ގަމަތެއެރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ