...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދިޔަމުޑޮޅި
ނ.
ރުއްގަލުބޭހަށް ބޭނުންކުރާ ފަތްޕިލާވެލީގެ ބާވަތެއް.
މީގެފަތް ހުންނާނީ އޮފުކޮށް ތެޔޮކޮށެވެ.
ހިމަދިގުގޮތަކަށެވެ.
މިއީ ތިރިކޮށް ހެދޭ ގަހެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ދިއަމުޑޮޅި . ދިޔަބޮނޑޮޅި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ