...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދިޔަދޮވި
ނ.
ފުރާޅުން ފައިބާފެން ވަކިދިމާއަކަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި އަސްކަނިދަށުގައި ހަރުކޮށްފައި އޮންނަ އެއްޗެއް.
މިހަދައިފައި ހުންނަނީ ޓިނާއި އެސްލޯން ފަދަ ތަކެތިންނެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އޮރުދާ . ފެންހިންދާވަޅުގަނޑު . ދިއަދޮވި . ދިޔަދޮއްވާ . ދެއަދޮއްވާ . ދެއަދޮވި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ