...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދިޔަގަނޑު
ނ.
(1) އޮޑިދޯނި ފަހަރުގެ ވަތުގައި ހުންނަދިޔަ.
(2) ގަރުދިޔަގަނޑު.
(3) (ސ) މޫދު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބޮރި . ޅައިގާޖެހުން . ވަކުބުޑު . ވަތްކަހައިލުން . ދަންދިޔަހިއްކުން . ދިޔަހަރު . ދިޔައަޑިނުވުން . ދިޔަގަނޑު . ދެނަކުރުން . ދެޔަގަނޑާ . ލޭކަރުވުން . ގަރުދިޔަމަސް . ސީރާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ