...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދިޔަޖެހުން
މ.
(1) ފެންހެލޭ ވަރަށް ކާށިހަރުވުން.
(2) އޮޑިދޯނި ފަހަރުގެ ދިޔަވާތަންތަން ފާހަގަކުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ފެންޖެހުން . ދިއަޖެހުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ