...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދިޔާހަކުރު
ނ.
ރުކުރައިން ކައްކައިފައި ހުންނަ ހަކުރެއް.
މިހަކުރު ހުންނާނީ ދިޔާކޮށެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިނޭޖެހުން . ހުތްހަކުރު . ނާރޮވައްފަލުދަ . ބޮޅުޖެހުން . ފުށްފަނި . ދިއައިހަކުރު . ދިއާހަކުރު . ދިއޭހަކެރެ . ދޮންހަސަނު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ