...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދިޔާކަން
ނއނ.
(1) ފެންގޮތް ހުންނަކަން.
(2) އޮހޭ ގޮތް ހުންނަ ކަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
މަން . ފެންކަން . ދިޔާކުރުން . ދިޔާވުން . ތުނިކަން . ތެތްކަން . ތެތްކަންހުރުން . ގޮހޮޅުކަން . ސޮހޮލުކަން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ