...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދިޔާކުރުން
މ.
(1) އެއްޗެއްގެ އޮލަކަން ނުވަތަ ތަތްކަން ކަނޑުވައިލައި ދިޔާކަން އިތުރު ކުރުން.
(2) ބައެއް ކަހަލަ އެއްޗެހި ފެންކުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ވެދުންކުރުން . މަލާފަތްއެޑުން . ފެންކުރުން . ތުނިކުރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ