...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދިޔުން
މ.
(1) އައުމުގެ އިދިކޮޅު.
(2) ކައިރީގައިވާ ދިރޭ އެއްޗެއް ދުރަށް ޖެހުން.
(3) ތިމާހުރި ހިސާބަށްވުރެ ދުރުތަނަކަށް ޙާބިރުވުން.
(4) ދެދޮރުންކުރެ ދޮރަކުން އެއްޗެއް ބޭރުވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހައްޔަރުން ނެއްޓުން . ހަޖަމު . ހިނގުން . ހިކުން . ހިޖުރަކުރުން . ހުޅާދިޔުން . ހެނޑުން . ހޮރޮ ޖެހުން . ނަންފޮހެވުން . ނަގުލުންބަޑިއެޅުން . ނިވުން . ނިދިފިލުން . ރަށްގިރުން . ރަންދަނޑި ދުއްވުން . ރަތްވިލާއޮއްސުން . ރޫޅުން . ރޯގާ މައިތިރިވުން . ބައިހަދައިފައިދިއުން . ބައިމަސްބަޔަށްދިއުން . ބަދިގެޔަށްދިޔުން . ބާޠިލުވުން . ބިސްހާލިތެޅުން . ބީވެދިޔުން . ބުޅަލުބުޑުގައި އުނބުންޖެހީމާ ދާހެން ދިޔުން . ބުއްދިފިލުން. . ބޮޑުދުމާދިޔުން . ބޮޑުދުޢާވެރިކަމުދިޔުން . ބޮޑުގިފިލިކުރުން . ކަމުދިޔައުން . ކަޑަބޮއްޖެހުން . ކުރިއެރުން . ކުޑަގެފިލި ނުހިފުން. . އަހުލުން . އަމާބުނީތީ ފަރަށްދިޔުން . އިންތިޚާބުވުން . އިސްވެދިޔުން . އުރަދުއެޅުން . އުވިދިޔުން . އޮބައިގަތުން . ވަޅުދޮށަށްދިއުން . ވަޅުގަނޑަކަށްވެއްޓުން . ވައިކެފުން . ވަތަށްގޮނޑިލުން . މަނާމަންތިރިވުން . މާރަނގައަށްދިއުން . މޫސުންނުބައިވުން . ފައިމަގުހިނގުން . ފަސްދިނުން . ފީވުން . ފޫވެއްޓުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ