...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދިޔެ
ނ.
(1) އަންހެން ދަރިންނަށް ކިޔާނަމެއް.
(2) އކ.
އަންހެހުންގެ ނަމުގެ ފަހަތަށް އިތުރުކުރާ އަކުރެއް.
މިސާލު:
އާމިންދިޔެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރެކިދައިތާ . ކާނލޯ . ދިޔެ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ