...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދީ
އމ.
(1) ދިނުންމިބަހުގެ އަމުރު.
(2) (ސ) ދޯ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަށަންފުޅު . ހަށަބަސް . ހަނދިވަޅު . ހަންޑިހެއްލުން . ހަރާން . ހަރާންކަން . ހަރާންކަންތައް . ހަރާންކުރުން . ހަރާންވުން . ހަރާންފަދަތޯއްޗެއް . ހަރުފަތުކޭން . ހަރުދަނޑި . ހަކުރުހަލާނފަތް . ހައިޑުރޯއިލެކްޓްރިކު . ހައްދުޖެހުން . ހައްދުގާއިމުކުރުން . ހަވިއްތަ . ހަމަ . ހަފޮޅުން އެތެރެވެއްޖިއްޔާ ބަޔެއް އޮންނާނެ . ހަދީސް . ހަތްއަޖައިބު . ހަތްމުދި . ހަތްތެލި . ހަލަނި . ހަލަނިކަން . ހަލަބޮލި . ހަލަބޮލިކަން . ހަލަބޮލިވުން . ހާނިދި . ހާނިދިގޮވުން . ހާމުދުރު . ހާޖީބަންޑާރައިން . ހިންދޫރަތިކި . ހިންގުން . ހިންގުންތެރި . ހިންގުންތެރިން . ހިންގުންތެރިކަން . ހިކަ . ހިކާދުރުކުރި . ހިއްތުން . ހިއްލުން . ހިމަހޯއްދުން . ހިމަބިހި . ހިމަބޯދު . ހިމޭންރަނގަބީލު . ހިފަހައްޓައިލުން . ހިފެހެއްޓުން . ހިތިކަދޫވެލެއްގެ ބުޑަށް ފެންކަމުގައި މާމުއި އެޅިއަސް އޭގައި އަޅާ އެއްޗެއް ފޮންޏެއް ނުވާނެއެވެ. . ހިތެއްފިތެއްނެތުން . ހިތެއްފިތެއްނެތް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ