...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދީނާ
ނ.
(ސ) ދޫނި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަށަންފުޅު . ހިޖުރަ . ހިޖުރީ ތާރީޚު . ހޯޖާބޭކަލުން . ބަދުރު . ބަޠަލާ . ބަޠަލު . ބަޠަލުން . މަސްޖިދުންނަބަވީ . މަޒުހަބު . މުހާޖިރިއްޔަ ބޭކަލުން . ފާފަ . ފާފަކުރުން . ފާފަފުއްސެވުން . ފުނޑިސަޓަނި . ފުދީނާ . ދީނާރޮ . ދީނިއްޔާތު . ދީނީ . ޤުބާމިސްކިތް . ޒިޔާރަތްފުޅުމަށި . ޒިޔާރަތްފުޅުނަރު . ޕުދީނާ . ޖިހާދު . ޖިހާދުކުރުން . ޝަހީދުންގެ ދުވަސް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ