...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދީނާރު
ނ.
(1) އިހުގައި ބައެއް އަރަބި ޤައުމުތަކުގައި ބޭނުންކުރި ފައިސާ، މިއީ ރަނުން ފޮތިފޮއްޗަށް ހަދައިފައިވާ އެއްޗެކެވެ.
(2) ކުވައިތުގައި ބޭނުންކުރާ ފައިސާގެ ނަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ދީނާރޮ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ