...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދީން
ނ.
(1) އިންސާނުން އުޅުމަށް ކަލާނގެ އަންގަވައިފައިވާގޮތް.
(2) ޢަޤީދާގެ ގޮތުން އިންސާނުން ޤަބޫލުކުރާގޮތް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަކުރުހަލާނފަތް . ހަތްމުދި . ހަތްތެލި . ހަލަނި . ހަލަނިކަން . ހަލަބޮލި . ހަލަބޮލިކަން . ހަލަބޮލިވުން . ހާޖީބަންޑާރައިން . ހިކަ . ހިމަހޯއްދުން . ހިމަބިހި . ހިމޭންރަނގަބީލު . ހިލާލީދަރިކޮޅު . ހީސި . ހީސްކިޔުން . ހުއްޖެހުން . ހޭއެރުން . ހޭލުން . ހޭލެއްވުން . ނަވަރަންނަ . ނަޞާރާދީން . ރަކިކޮށްޓުން . ރަމަންރަމަންފޯލި . ރަސްކަން . ރުޅިބޮކުސަންނެޓި . ރޯބަޑިމަރިޔަންދައިތާ . ބަނޑުބައިން . ބަންބަ . ބަންގާޅީން . ބައޯ . ބިމުސޫފި . ބިސްއެޅުން . ބުރަހަމަން . ބުޅާކުޅުވުން . ބުއްދާ . ބުދުމަޒުހަބު . ބުދުފައްޅި . ބޮޑުހަނގުރާމަ . ބޯބަންފަޓާސް . ބޯބޯބޮއްތަލޯ . ޅަދުވަސް އައިސްގެން އުޅުން . ކަނދީޒަކާތް . ކައްކާޅު . ކަޓުމުއްލާ . ކާޅުދަދު . ކިހިޅިބިސީ . ކިރުބޯފުޅި . ކިލާސް . ކޮނޑު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ