...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދީވާލުޕާ
ނ.
(1) ކުޑަކުދިން މީހުނާއި ތަތްވެގެން ވަކިނުވެ އުޅެންފެށީމާ ބުނެއުޅޭ ބަހެއް.
މިސާލު:
މީނާއެކޭ ދީވާލުޕާއެކޭ އެއްގޮތެވެ.
(2) އިންސާނެއްގެ ސިފައިގައި އޮންނަކަމަށް ބުނާ ޚިޔާލީ އެއްޗެއް.
މީގެ ތިރީބުރި އޮންނަކަމަށް ބުނެވެނީ ވާވެފައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ދީވާލިޕާ . ދީވާލުޕާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ