...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދީދި
ަތަ ރަސްކަލެއްގެ އަންހެން ބޭފުޅަކަށް މާމާފުޅު ވިދާޅުވާ ބޭފުޅުން.
(3) ދީދީކިޔާ ބޭފުޅުންގެ ބޭފުޅުން.
(4) ދީދިކިޔާ އަންހެން ބޭފުޅުންނަށް މާމަ ވިދާޅުވާ ބޭފުޅުން.
(5) ރަސްރަސްކަލުންނާއި، އަމީރުންނާއި ވަޒީރުންނާއި ކައިވެނި ބައްލަވައިގަންނަވާ ދީދި ނުކިޔާ މީހުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަށަބަސް . މަޖިލީހަށް އެރުން . ފަހަނަޅައިދިއުން . ފެންނާމަނިކުފާނު . ދަހަރާމަނިކުފާނު . ދީދި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ