...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދީލައިލުން
މ.
(1) ފުރާދުއްވާ ތަކެތި ދުއްވަމުންދާ މިޞްރާބަށްވުރެ ދަށްކޮށްލުން.
(2) މަޖާޒު:
އަނެކެއްގެ އެދުމާއެއްގޮތަށް ތިމާގެ ވާހަކަ ނުވަތަ ޢަމަލު ބަދަލުކޮށްލުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ފައްސިޔަކުރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ