...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދީލަތިކަން
ނ.
(1) ތިމާހުރި ތަންނޫން އެހެންތަނަކަށް ކަނޑުގެމަގުން ނުވަތަ ވައިގެމަގުން ނުވަތަ އެއްގަމުމަގުން އައިސްގޮސް ވާވުން.
(2) އެއްޗެއް އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ދާދިއުން.
މިސާލު:
(ހ) އަލިކުރާދަތުރު.
(ށ) އަޑުކުރާ ދަތުރު.
(3) މަޖާޒު:
ހިނގަމުން ނުވަތަ ދައުރުވަމުން ދާ ދިއުން.
މިސާލު:
(ހ) ދުނިޔެކުރާ ދަތުރު.
(ށ) ޚިޔާލުކުރާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހެޔޮކަން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ