...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދީލިކަޑަވުން
މ.
(1) އޮޑިދޯނިފަހަރު ދީލިގެންގޮސް ރިޔަލުން ވައިހުސްވުން.
(2) މަޖާޒު:
ކަމެއް ރަނގަޅަށް ކުރަން އުޅެގެން އޭގެ ހައްދުން ނައްޓައިލުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ