...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދުށިން
ދެވެ.
މީގެ ތުނބާއިފައި ހުންނަނީ ކަޅުކުލައަކަށް ބަދަލުވެފައެވެ.
ބިސްއަޅަންވީމާ މޫނު މައްޗާއި ދޮޅިދޮށާއި އެކު ހުންނަނީ ކަޅުކުލައަކަށް ބަދަލުވެފައެވެ.
މީގެ ދެވައްތަރެއް ހުރެއެވެ.
އެއީ ބިލެތް މާދުށިމާއި ފުނަމާދުށިމެއެވެ.
(2) ދުށުން.
މިބަހުގެ ނިމިނިމުނުކަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކުކުޅުދުށިން . ދުށިމި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ