...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދުނބު
ފަތް ފުޅާވޭނެއެވެ.
(2) ދަނބު ގަހުގައި އަޅާވައް، މިވައް ފަޅާލާއިރު އެތެރޭގައި ކުނަމެހި ތެކެއް ކަހަލަ އެއްޗެހި ތަކެއް ހުންނާނެއެވެ.
ދުނބު ދޮންވާއިރު އެތެރޭގައި ހުންނަ އެއްޗެހި ހުންނާނީ މުށިކުލައެއް ގައެވެ.
ދޮންވީމާ މި އެއްޗެހި ކަޅު ކުލައަށް ބަދަލުވެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިރުނބު . ބާޑީ ދުނބުރި . ބިތްބަންނަދުނބުރި . ކަހަރުވައް . ކިތަންމެވަރަކަށް ދޮންކުރިއަސް ދުނބުރިއެއް އަނބަކަށްނުވާނެއެވެ . ފުރާޅުދުނބުރި . ފުޅަމިރަން . ދަނޑުބުޅި . ދިލްބަހާރުމައު . ދުނބު . ދުނބުރިބަކަރި . ދުނބުރިއުކުން . ދުނބުރިވައް . ދުނބުރިމަދުބިސްކޯދު . ދުނބުރިފަތުބަޑިޖެހުން . ދުނބުރިގުދާ . ދުބުޅު . ގޮށިދީދި . ސަޕޯޓާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ