...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދުނބުރި
ނ.
(1) އަނބާވައްތަރުގެ ވަކެއްއަޅާ ފަތްބޮޑު ގަހެއް.
މިއީ ގެދޮރު އަޅާއިރު މުޑީގެ ގޮތުގައްޔާއި، ބިތްގެތުމަށާއި، ފުރާޅު ބަނުމަށް ދަނޑިޔަށް ބޭނުންކުރާ އެއްޗެކެވެ.
މިއީ ވަރަށް އަވަހަށް ހެދޭ ގަހެކެވެ.
(2) މިގަހުގައި އަޅާވައް.
(3) މިގަހުގެ ލަކުޑި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިރުނބު . ބާޑީ ދުނބުރި . ބިތްބަންނަދުނބުރި . ކަހަރުވައް . ކިތަންމެވަރަކަށް ދޮންކުރިއަސް ދުނބުރިއެއް އަނބަކަށްނުވާނެއެވެ . ފުރާޅުދުނބުރި . ފުޅަމިރަން . ދިލްބަހާރުމައު . ދުނބުރިބަކަރި . ދުނބުރިއުކުން . ދުނބުރިވައް . ދުނބުރިމަދުބިސްކޯދު . ދުނބުރިފަތުބަޑިޖެހުން . ދުނބުރިގުދާ . ގޮށިދީދި . ސަޕޯޓާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ