...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދުނގެތި
.
ވާކޮށް ހިމަކޮށްހެދޭ، ހިތިވަހެއްދުވާގަހެއް.
މިއީ ބޭނުން ގޮތަކަށް ކޮށައިގެންވެސް ހެއްދޭ ގަހެކެެވެ.
މިގަހުގައި އަޅަނީ ކުދި ކުދި ކޮށް ހުންނަހުދު ކުލައިގެ މަލެކެވެ.
ފަތްތައް ހުންނާނީ ފުޅާކޮށް ހިމަވާގޮަތަށެވެ.
ދިގުމިނުގައި ހުންނާނީ ގާތްގަނޑަކަށް 2 އިންޗިއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ދުކެނދި . ދޮގެތި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ