...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދުނިކޮޅު
ނ.
(1) އަތޮޅުގެ ރަށްތައް އެތުރިފައި ހުންނަ ބޭރު ބުރުނިމޭ ހިސާބު.
(2) ވަކިފެންވަރަކަށް ބާރުގަދަކޮށްގެން ވަކިކަމަކަށް ބޭނުންކުރާ އެކަތަކޮޅެއް.
(3) މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީގައި އޮންނަ ފަޅުރަށެއްގެ ނަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ދުނިފަށް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ