...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދުނިދަނޑި
ނ.
ޝިކާރަކުރުމަށާއި ހަނގުރާމަ ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ހަތިޔާރެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކޮންފާރު . ވަރަ . ދުނިދާނޑި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ