...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދުނިޔެ
ދިރޭތަކެތި އުޅޭ ބިމާއިކަނޑާއި ވައި ހިމެނޭތަން.
މަޖާޒު:
(2) އެކަމެއްގެ ޙަރަކާތްތަކާއި މަސައްކަތްތައް ހިނގާ ދާއިރާ ނުވަތަ ހިސާބު.
މިސާލު:
ޅެންވެރިންގެ ދުނިޔެ.
(3) ޚިޔާލުކުރާ ނުވަތަ އުއްމީދުކުރާ ކަމެއްގެ ދާއިރާ.
މިސާލު:
އޭނާއުޅެނީ ޚިޔާލީ ދުނިޔެއެއްގައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނދުވަރުދިނުން . ހަތްދުވަސް . ހަސްތީ . ހަޖާމު . ހޮނިހިރުސައްކަރު . ހޮބަލޯކަ ވިރުސިކަފާޅަ . ބައިސަލޯކަ . ބަވަނަ . ބަވަނަ ސުންދުރަ . ބަވަނާދީއްތަ . ބަސިސަ . ބަސިސަލޯކަ . ބިން . ބިންމަތިއަލިވުން . ބުރަންމާނި . ބޮޑުމަސް . ބޮޑުމަސްހިނގުން . ކަށިވިދުރި . ކައްތިރިމައްތިރި . އަހަރު . އަސާލީސްލޯކަ . އަސިސަ . އިހަށް ދޮންވިފަތެއް އިހަށް ވެއްޓޭނެއެވެ. . އިރު . އިސްލާމްދީން . އީރާނު . އުފަން . އުފަންދުވަސް . އުދަ . އުޑުބަޅުކުރެއްވިހިސާބު . ވިއްސާރަދުނި . ވުޖޫދު . ވުޖޫދަށްއައުން . މަލަކޫތީޢާލަމް . މަސްތުރަވުން . މިޔަފަން . މީލާދީއަހަރު . މީލާދީތާރީޚް . މޫނުއަނދިރިކަން . މޫނުއަނދިރިކަންޖެހުން . ފަޖުރުގެ އަލިކަން . ފާޅު . ފާޅުކުރެއްވުން . ފިޔެވި . ފުސްވުން . ފޫޅުހިކުން . ފޫޅުކެނޑުން . ފެންމަތިއަނދިރިވުން . ދައުރާނަ . ދައުރާނަވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ