...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދުނިޔެރަންވުން
މ.
މަޖާޒު:
(1) ރުޅިއައިސް ގެންގޮސް ބުއްދި ފަސްވުން.
(2) ލިބޭ އުފަލަކުން ނުވަތަ ތަނަވަސް ކަމަކުން ތިމާތިމާއަށް އޮޅުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ