...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދުނިޔެއަޅައިދިއުން
މ.
ދުނިޔޭގެ ހުރިހައިކަމެއް ދޫކޮށްލައިފައި އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރާން ހުރުން.
(2) ދުނިޔޭގެ ކަންތަކުން އެއްކިބާވުން.
(3) މަރުވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ