...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދުނިޔޭގެދެކޮޅުފެނުން
މ.
(1) ދުނިޔޭގެ ތަނަވަސްކަމާއި، ދަތިކަމާއި، ހިތާމަ ތަޖުރިބާ ކުރެވިފައިވުން.
(2) އުމުރުން ދުވަސްވެ އިހާއިފަހުގެ ތަޖުރިބާތައް ލިބުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ