...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދުނިޔޭގެލަދު
ނ.
(1) ބޭޒާރުވެދާނެތީ ވާޖެހިލުންވުން.
(2) ފަޟީޙަތް ވެދާނެތީ ގަންނަބިރު.
(3) އަބުރުގެއްލި ދާނެތީވާދެރަ.
(4) މީސްތަކުންނަށްކަމެއް ފާޅުވެދާނެތީ ޖެހިލުންވާ ޖެހިލުންވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ