...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދުނު
ނ.
(ބދ) (1) ލަދު.
(2) ކުނާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނުކަކުނި . ހައިބަނޑާ ހުރުން . ހައިބަނޑު . ހިންމަފުށީލަދުބޮޑުބޭހެދުން . ހިތި . ހިތިތޮރާ . ހިތީކޮލި . ހުޅުގަނޑު . ހުކުރު ހިނގުން . ހުލި . ހުސްބަނޑާހުރުން . ހެނދުނަ . ހެންނަ . ހެންނެއި . ހެއްނަ . ހޭފަށް . ހޮނދި . ހޮނިންމަ . ނާނަކަޓާ . ނާނު . ނާސްތާ . ނާސްތާކުރުން . ނިގާރަން . ނުފޯރުން . ނޮރިންމަ . ރަންވަންގަލަދުން . ރާއުނދުނުފަތަފޮޅި . ރިހިވަންގަލަދުން . ރިއަންއެޑާފާނި . ރޫޅުން . ރޭދުވާމަގުން . ބަނދިފަތި . ބަރިގަނޑު . ބޯށިގަނޑު . ކަނޑޯޅި . ކަނޑޯޅިކޮޅު . ކިނދުފާރު . ކުނބުސް . ކުޅިބޯކިބާ . ކުޅިޔަން . ކޮށިފިލާ . އަންނަފޮތި . އަރާއިރު . އަބާރަނަ . އަޅާނުފައި . އަޅިއުނދުން . އަޅިއުނދުޅި . އަޅިފެން . އަޅިތުޅައު . އަކަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ