...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދުންހެދުން
މ.
(1) މާވަހަރާއި ބޮކަރާއި ލާދަނާއި ކަޅަނގާރިއާއި، ކުމުންޒާންޏާއި، ހިކިއުނިމަލާއި ގޮށް ކުޅަނދުރާ އެއްކޮށް ތަޅައިގެން ހަދާކުނޑިއެއް ހެދުން.
މިތަކެތީގެ ތެރެއިން ބައެއްތަކެއްޗަށް އުނިއިތުރު ގެނެސްގެންވެސް މިކުނޑިހަދައެވެ.
(2) ދުންތެޅުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ