...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދުންނިކަ
ނ.
މަޑުވައިލެޓްކުލައިގެ މަލެއް އަލާގަހެއް.
މިގަހުގެ މާ ހުންނާނީ ބޮނޑިއަކަށެވެ.
މާތައް ކުދިވާނެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ދުންލިކަ . ލިކަ . ލިކާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ