...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދުންނެގުން
މ.
ޒިކުރު، މާލޫދު، ބުރުދާ ކިއުންފަދަ ކަންކަމަކަށް ބަހައްޓައިފައި ހުންނަ ދުންކިބާ ނުވަތަ ދުންދަނޑިޖަހާއެތި، އެކަން ނިމުނީމާ އެތަނުން ނަގައިގެން ގެންދިއުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ