...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދުންރަހަ
ނ.
(1) އެއްޗެއް ކައްކާއިރު އުނދުނުން މާބޮޑަށް ދުން އެރުމުން އެއްޗެއްގައި ލާރަހައެއް.
(2) ދުންގެންފައި ހުންނަ ތަކެތީގައި ލާރަހަ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ވަޑުރަހަ . ފަންދިލަކަނިރަހަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ