...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދުންބައްތި
ނ.
(1) ނެރާއި ކަނޑިންމަ ފަދަތަންތާނގައި ރޭގަނޑަށް ފެންނަގޮތަށް ހަރުކޮށްފައިވާ އަލިކުރާއެތި.
(2) ނެރުބައްތި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ