...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދުންބޯނޮޅި
ނ.
ދުންބޯން ބޭނުންކުރާ ނޮޅި.
މީގެ ކިތެންމެ ބާވަތެއް ހުރެއެވެ.
މިސާލު:
(ހ) ތިންގުދު ނޮޅި.
(ށ) ކަނާނޮޅި.
(ނ) ކޮއްތުނޮޅި.
(ރ) ބިނާޓުނޮޅި.
(ބ) ބަނާތުނޮޅި.
(ޅ) ވާގަނޑުނޮޅި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބިނާޓުނޮޅި . ތުން . ގުޑުގުޑާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ