...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދުންބޯފަތް
ނ.
(1) ގުޑާކު.
(2) ސިލުނބަށް އަޅައިގެން ދުންބުއިމަށް ތައްޔާރުކޮށްފައި ހުންނަ ދުންފަތް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ދުންފަތްތެޅުން . ގުޑާކު . ގުޑާކުފަތް . ގޫގަނޑު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ