...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދުންކަރާސް
ު ފަހަތަށާއި ކުރިޔަށް ޖައްސައި ޗޭނުވާން ކުރުމާއި ދޫކުރުމަށް ބޭސް ދަގަނޑުގައި އަޅުއްވާ އެއްޗެއް، މިހުންނާނީ އެއްކޮޅުގައި ބޮލެއްލާފައި އަނެއްކޮޅުގައި އިސްކުރުކަނޑައި ނަޓެއް އަޅުއްވާފައެވެ.
(3) އޮޑިފަހަރު ހިއްލުމަށާއި އޮޑިފަހަރު އެހެލަން ބޭނުންކުރާ އެއްޗެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބުންކަރާސް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ